15 December 2014

PATUTOO NG KATOTOHANAN

Unang Misa de Gallo (Simbanggabi)
Jn 5:33-36 (Is 56:1-3, 6-8 at Slm 66)


Ngayon po ang unang Banal na Misa ng ating nobenaryo.  Ang Misa nobenaryong ito ay paghahanda po natin para maipagdiwang natin nang nararapat ang Pasko ng Pagsilang ng Panginoong Jesukristo.

Opo, ang Misa de Gallo o Simbanggabi ay nobena.  At dahil nobena, paalala lang po, siyam na araw po ito; hindi isang araw lang o tatlo o lima.  Siyam po.  Kaya, kung seryoso po kayo talaga sa pagmi-Misa de Gallo o pagsi-Simbanggabi, kailangan n’yo pong pagsikapang buuin ang nobenang ito.  Inuulit ko po: ito po ay siyam na araw ng pagsisimba.

Ang bawat araw ng ating nobenaryo ay napakagandang sumasagisag sa siyam na buwan ng sanggol na Jesus sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria.  Normal po ang pagdadalantao kay Jesus kaya hindi Siya kulang sa buwan.  Hindi rin naman sobra.  Eksakto lang po: pinagdalantao Siya ni Maria sa loob ng siyam na buwan.  Sa ating pagmi-Misa de Gallo o pagsi-Simbanggabi, mistulang sinasamahan po natin ang Mahal na Ina sa kanyang pagdadalantao kay Jesus.  Sana, huwag po natin siyang iiwan sa kalagitnaan.  Sana, kasama pa rin po tayo ni Maria hanggang maisilang niya ang Panginoon.  Sana, kumpletuhin po natin ang Misa de Gallo o Simbanggabi.

Iyong nga po ang mga Misa de Gallo o mga Simbanggabi: sila ay mga Banal na Misa sa karangalan ng Mahal na Ina ng Diyos: si Maria.  Ang mga Misa de Gallo o mga Simbanggabi ay Marian Masses.  Mapapansin po ninyo, lalo na habang palalim nang palalim ang mga panalangin at pagninilay ng Misa de Gallo o Simbanggabi, na madalas mababanggit ang pangalan ni Maria.  Hindi lamang po natin sinasamahan ang Mahal na Ina sa pagdadalantao niya kay Jesus, kasama rin po natin siya sa pagdarasal at pagsamba sa Diyos.  At bahaging-bahagi po ng pagsamba at pananalanging ito ang pakikinig sa Diyos.  Palibhasa, ang ipinagdalantao at isinilang ng Mahal na Birheng Maria ay ang nagkatawang-taong Salita ng Diyos.  Kaya, sana manatili rin po tayong gising sa ating pagsamba at pagdarasal upang mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos para sa atin sa bawat araw ng ating Misa nobenaryo.  Baka po sinasamahan nga natin si Maria pero tulog naman pala tayo.

Kung gising po kayo, masasagot n’yo kaya ang tanong na ito?  Ano pong kataga ang pinakamaraming beses na binabanggit sa ating Ebanghelyo ngayong unang araw ng ating Misa de Gallo o Simbanggabi?  Sa maigsi nating Ebanghelyo ngayon, apat na beses po ito binabanggit.  Ano po ang salitang ito?

Patutoo – iyan po ang katagang pinakamaraming beses na binabanggit sa Ebanghelyo ngayong una nating pagmi-Misa de Gallo o pagsi-Simbanggabi.  Ang tinutukoy po ng katangang ito ay si Juan Bautista at ang tumutukoy ay si Jesus.  Si Juan Bautista raw po, ayon mismo sa Panginoon, ay patutoo ng katotohanan.

Sa ating panahon, nakakalungkot po kasi pakaunti nang pakaunti ang mga patutoo ng katotohanan.  Ang parami nang parami ay mga kasabwat ng kasinungalingan.  Mapasalita o mapasagawa, ang dami na pong mga sinungaling ngayon.  Minsan pati sa edad nagsisinungaling.  Minsan pati mukha hindi na rin tutoo: ang dami ngayong mga retokada.  Minsan pati rin po sa relasyon hindi tutoo: akala mo asawa talaga ‘yun pala kabit lang, kulasisi lang, querida.  Minsan pa maging sa identity sinungaling: kung umasta parang siya ang bida pero hindi naman pala kaya nagiging kontrabida.

Ano po ba ang kasinungalingan?  Ang kasinungalingan ay katotohanang tinago o binaluktot.  Katotohanng tinago po ito sapagkat may katotohanan sa likod nito: ang kabaliktaran.  Katotohanang binaluktot po ito kasi minsan naman ay kitang-kita na ang tutoo pero pilit-pilit pa rin itong pinipilipit para ang gusto ay maipilit.

Sa ating panahon, kailangang-kailangan po natin ng maraming mga Juan Bautista, mga patutoo sa katotohanan.  Kailangang-kailangan po nating gumising at labanan ang lahat ng anyo ng kasinungalingan na siyang nagtataguyod sa kultura ng katiwalian na nakapangangambang lumalamon na sa ating lahat.  Gaya po, halimbawa, ng pagnanakaw.  Nalimutan na po yata ng karamihan, lalong-lalo na yaong mga nasa puwesto, mga may kapangyarihan, mga may impluwensya, at, nakakalungkot, maging ng mga may pinag-aralan, na bawal ang magnakaw.  Sabi sa ika-pitong utos ng Diyos: “Huwag kang magnakaw.”  Pero, ano pong kalakaran ngayon?  Bawal lang magnakaw kung mahuhuli ka.  At bagamat saksi po tayong lahat sa kasalanan at krimeng ito, bibihira, kung meron man, ang mga Juan Bautista sa atin na tatayo, maninindigan, at lalaban sa masamang kulturang ito.  Nakakalungkot kasi po parang ayos na lang sa atin na lumaki ang ating mga anak sa kultura ng katiwalian, kasinungalingan, at karahasan.  Kailangan po nating muling madiskubri ang mabuting tao sa ating kani-kaniyang kaibuturan at paghariin ito sa lahat ng aspeto ng buhay sa mundo.  Marami na pong sinungaling sa mundo, huwag na sana tayong dumagdag pa.  Marami nang tiwali sa lipunan, sana huwag na po tayong maki-uso pa.  Maging mga Juan Bautista tayong lahat: mga patutoo sa katotohanan.  Paano?

Dinggin po natin si Propeta Isaias mula sa ating unang pagbasa ngayon.  “Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin,” wika ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta.  Makatarungan po ba tayo?  Matuwid po ba ang ating mga gawain?  Sabi pa ng Propeta, ayon daw sa Panginoon, “Ginaganap niya ang marapat gawin sa Araw ng Shabbat, sa gawang masama, ang kanyang sarili’y iniiwas.”

Ginagawa n’yo po ba talaga ang dapat gawin sa araw ng pangilin?  Halimbawa po, bakit kaya nagsisiksikan tayo ngayong madaling-araw o gabing-gabi na para makapagsimba, gayong kapag karaniwang Linggo ay kakalog-kalog ang simbahan natin?  O bakit po kaya, kahit puwedeng tumanggi, sige pa rin ang iba sa ating sa paghahanap-buhay kahit araw ng Linggo?  Madalas pa nga nakapagta-trabaho kung Linggo pero hindi makapagsimba.  Tapos nagsisiksikan tayo ngayon dahil Misa de Gallo o Simbanggabi?  Hindi po kaya tayo nagsisinungaling?

“…sa gawang masama, ang kanyang sarili’y iniiwas,” wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias.  Pakiramdam n’yo po ba kayo ang inilalarawan ng salita ng Diyos?  Talaga po bang umiiwas kayo sa masamang gawain?  Yung iba kasi ang bilis makaiwas sa pinagkakautangan pero mahilig namang makakipaglaro sa masama.  Ang iba pa umiiwas sa mabaho pero ang sarili namang buhay ay nangangalingasaw sa amoy ng pandaraya, pambabastos, at pagmamalupit.

Si Jesus na isinilang ni Maria ay ang Nagkatawang-taong Salita ng Diyos.  Lagi po Siyang tutoo.  Sa katunayan, sinabi pa Niya sa Jn 14: 6, Siya mismo ang Katotohanan.  Kung ang bawat-isang araw ng ating pagmi-Misa de Gallo o pagsi-Simbanggabi ay sagisag ng bawat-isang buwan ng pagdadalantao ng Mahal na Ina kay Jesus, idalangin po nating ipagdalantao rin natin ang katotohanan nang hindi na tayo muling magsisinungaling bagkus, katulad ni Juan Bautista, tayo ay maging mga patutoo rin ng katotohanan.

Patutoo – apat na beses po iyan binibigkas sa maigsi nating Ebanghelyo ngayong unang araw ng Misa de Gallo o Simbanggabi.  Ibig sabihin, ito nga ang gusto ng Diyos na pagnilayan, pagdasalan, at pasikapan natin: maging mga patutoo ni Jesus, ang Katotohanan, sa kasalukuyang mundong bihag ng maraming kasinungalingan.
0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home