22 November 2014

BIG SURPRISES NI BIG BOSS

Solemnidad ni Jesukristong Hari ng Sansinukob
Mt 25:31-46 (Ez 34:11-12, 15-17 / Slm 22 / 1 Cor 15:20-26, 28)


Nitong huli kong pagbisita sa Roma, tumira po ako sa Relais Dei Papi, isang hotel na dalawang kanto lang ang layo sa Vatican City.  Nang mag-check-in ako, hiningi po ng attendant sa front desk ang aking pasaporte para sa verification ng reservation ko.  Kaya iniabot ko po ang pasaporte ko kay Guiseppe, ang attendant.  Pagkatingin, tinanong niya ako, “Are you a priest, Sir?

Yes, I am,” sagot ko po.

Napansin ko po agad na parang na-excite si Guiseppe.  You know what,” sabi niya sa akin, “I have a friend up there!

Up there?” tanong ko sa sarili.  “Si Jesus?”

I know your boss!” patuloy niya.

“Ah, you mean Cardinal Tagle?” tanong ko kay Guiseppe.

No, higher!” sabi ulit ni Guiseppe.

“Ah, alam ko na,” bulong ko po.

Wait, I’ll show you something,” sabi ni Guiseppe.  Yumuko po siya at may kinuha sa ilalim ng front desk.  Pagharap n’ya po sa akin, inilapag n’ya sa desk ang isang photo album.  Dali-dali n’ya po itong binuklat at lumantad sa aming harapan ang ilang mga litrato ng kanyang magandang pamilya kasama si Pope Francis.  Bata pa silang mag-asawa at may dalawa po silang anak, isang babaeng musmos at isang lalaking sanggol pa lang.  Nakakatuwa dahil kitang-kita mo po sa litrato na at home na at home ang mga bata (nakatayo pa ang isa sa sofa!) habang ngiting-ngiti naman si Pope Francis.

“Wow!” masayang sabi ko.

“Some months back, Father,” kuwento ni Guiseppe, “a monsignor from South America visited Rome and stayed here in our hotel for some days.  He was a friend of Pope Francis.  One morning, while I was manning the front desk, the telephone rang.  Hello?I asked,” patuloy niya.

Hello?” sagot daw ng tumawag.  Hinahanap daw po ng nasa kabilang linya ang monsignor na kaibigan ng Santo Papa.

May I know who’s on the line please?” tanong daw po ni Guiseppe sa tumawag.

Hi!  I’m Pope Francis,” sagot daw po sa kanya.

Laking gulat ni Guiseppe at hindi raw po siya makapaniwala.  Pero pinakalma raw siya ng Santo Papa at kinausap nang matagal-tagal.

Your Holiness,” sabi raw po ni Guiseppe kay Pope Francis, “my little girl sent you a letter with a drawing some months ago.  Did you receive it?

Tinanong daw po ni Pope Francis ang pangalan ng anak niya at ang drawing na pinadala nito.  Nang mailarawan ni Guiseppe ang drawing at maibigay ang pangalan ng anak niyang babae, sabi raw ng Santo Papa, “Oh, is she your daughter?  Yes, I received her letter and drawing.  Thank you.  They were beautiful.  Why don’t you and your family come over and visit me at Sancta Marta one of these days?

Your Holiness,” sagot daw po ni Guiseppe, “that may prove to be very difficult.  I don’t know anyone from inside the Vatican.

I’ll see what I can do.  I’ll call you up again,” sabi raw po ni Pope Francis at kinausap na ang kaibigan niyang tumutuloy noon sa hotel na pinagta-trabahuhan ni Guiseppe.

Akala raw po niya hanggang doon na lang ang pag-uusap nila ng Santo Papa, ngunit makalipas ang ilang araw lang tumunog ulit ang telepono habang si Guiseppe ang nakatao sa front desk.  Ang Santo Papa ulit.

“Guiseppe,” sabi raw ni Pope Francis, “come over and have lunch with me.  Am sending a car tomorrow to pick you and your family up.

Hindi raw po siya talaga makapaniwala, sabi ni Guiseppe, sa kagandahang-loob ni Pope Francis.  He’s a very kind and simple man,” komento niya.  Indeed, your big boss is a pope of surprises.

Samantalang naghahanda ang buong bansa sa nalalapit na pagdalaw ni Pope Francis sa Pilipinas, madalas pong mabanggit na siya nga raw ay “santo papa ng mga bulaga” o “pope of surprises”.  Napanood ko po ang joint press conference ng simbahan at gobyerno kung saan ay ilang ulit na tinanong ng mga reporter ang tungkol sa seguridad ng Santo Papa samantalang naririto siya sa atin.  Ang sagot po ng mga panelist sa tanong tungkol sa seguridad ng Santo Papa, “Secret.  Seguridad nga eh, kaya secret po, pasensya na.”  Dagdag pa ng kinatawan ng pamahalaan, “Alam po naming si Pope Francis ay pope of surprises.  Pero handa po kami pati sa mga surprises niya.”  Napangiti po ako kasi naisip ko na mabuti pa sila handa sa mga surprises ni Pope.  Mabuti at pinaghahandaan nila nang mahusay ang pagdating ni Pope.  Eh sa mga surprises kaya ni Lord, handa rin sila?  Ang pagbabalik ni Lord, pinaghahandaan din po ba natin?

Sa pagtatapos ng kasalukuyang taong liturhikal, ito rin nga po ang isa sa mahahalagang paalala sa atin: Handa po ba tayo sa mga surpresa ng Panginoon?  May tatlo po mula sa Ebanghelyo ngayong dakilang kapistahang ito.

Una.  Magugulat po tayo na sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, sa wakas ng panahon, hindi Niya bibigyan ng partikular na pansin ang mga itinuturing nating makikinang na sandali sa kasaysayan ng mundo.  Wala po Siyang babanggitin tungkol sa mga kagila-gilalas na tagumpay ng sankatauhan na madalas nating nababasa sa mga aklat ng kasaysayan.  Wala po Siyang partikular na interes sa unang pagtapak ng tao sa buwan at pagsakop nito sa kalawakan, pag-imbento ng iba’t ibang mga kamangha-manghang bagay, pagsulong sa larangan ng agham, medesina, at teknolohiya, pagpapatalsik sa mga diktador at pagbagsak ng mga rehimeng political, at iba pang mga itinuturing nating mahahalagang naaabot, nakamit, at nasaksikan ng sankatauhan.  Wala pong natatanging pagbanggit kay Galileo Galilei, Copernicus, Albert Einstein, Isaac Newton, Michaelangelo, Leonardo da Vinci, Nelson Mandela, Cory Aquino, Mahatma Gandhi, at iba pang tulad nila.  Sa halip, ang bibigyang-pansin pala ng Panginoon ay ang mga itinuturing ng marami sa atin na napakapangkaraniwang gawa: pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagdaramit sa hubad, pagbisita sa maysakit, pagdamay sa mga bilanggo, pagpapatuloy sa mga dayuhan, at iba pang tulad nito.

Ikalawa.  Mabibigla po tayo na parehong hindi batid ng mga pinagpala at mga isinumpa kung kailan nila nakita at napagsilbihan o hindi napagsilbihan ang Panginoon.  Subalit iisa lang po ang magiging sagot ni Jesus sa ating lahat: “Anumang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid Kong ito, ito’y sa Akin ninyo ginawa.  At anumang ipagkait ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid Kong ito, sa Akin ninyo ito ipinagkait.”  Si Jesus pala po ay tutoong nasa katauhan ng nakababagabag na anyo ng mga dukha, dukha hindi lamang sa materyal na bagay kundi sa iba’t ibang aspeto ng buhay.  Kaya nga, kung may taga-ibang planeta na dumating po sa ating planeta at sabihin sa ating mga Kristiyano, “Take me to your leader.  Kakailanganin po natin Siyang dalhin hindi sa magagarang simbahan kundi sa mga looban, sa mga eskeni-eskenita, sa mga bahay-ampunan, sa mga bilangguan, sa mga ospital, sa refugee camps, evacuation areas, at iba pang tulad nito, tsaka sasabihin po natin sa alien na matatagpuan niya si Jesus sa mga suluk-sulok doon.  At samantalang naroroon na rin po tayo, mabuting ipagbigay-alam na rin natin sa kanya na ang mga pinagpala ng “Leader” natin ay matatapuan din sa mga suluk-sulok na yaon: nagpapakain sa nagugutom, nagpapainom sa mga nauuhaw, dinaramtan ang mga hubad, nag-aalaga ng mga maysakit, dumadamay sa mga bilanggo, tumutulong sa mga dayuhan, at nag-aasikaso sa mga may anumang pangangailangan.

Ikatlo.  Baka hihimatayin pa po ang iba sa atin kapag natanto na ang mga mapapabilang sa mga isinumpa ay mapapabilang doon hindi dahil sa masamang ginawa nila kundi dahil sa mabuting hindi nila ginawa.  Ito raw po ang sasabihin ng Panginoon sa kanila: “…Ako’y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom.  Ako’y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy; ako’y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan.  Ako’y maysakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.”  Napakalinaw po, ang kokondena sa mga mapapabilang sa mga isinumpa ay ang mga hindi nila ginawa kaysa sa masama nilang ginawa.

Si Pope Francis – sabi ni Guiseppe, big boss ko raw po – ay Pope of Surprises.  Mas lalo na po si Jesus: He is the Lord of Surprises.  Mahilig Siyang mambulaga.  At hindi pa po tayo tapos surpresahin ng Panginoon hangga’t hindi pa Siya nagbabalik sa wakas ng panahon.  Dibdibang-dibdiban po ang paghahanda natin para sa pagbisita ng Pope of Surprises sa Pilipinas.  Para sa pagbabalik po kaya ng Lord of Surprises dibdibang-dibdiban din ang paghahanda natin?  Alam na alam po natin ang eksaktong petsa ng pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas.  Pero alam po ba natin kung kelan ang balik ni Lord?  Tiyak, masu-surprise po tayo!


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home